Home » photogallery » lifestyle »Gold Price Today: সোণৰ দাম কিছু বৃদ্ধি হোৱাৰ বিপৰীতে ৰূপ পুনৰ সস্তা হৈছে ! জানক সোণ-ৰূপৰ শেহতীয়া মূল্য ...

Gold Price Today: সোণৰ দাম কিছু বৃদ্ধি হোৱাৰ বিপৰীতে ৰূপ পুনৰ সস্তা হৈছে ! জানক সোণ-ৰূপৰ শেহতীয়া মূল্য ...

Gold Price Today: সোণ আৰু ৰূপৰ মূল্য আকৌ এবাৰ বৃদ্ধি দেখা গৈছে। আজি সপ্তাহটোৰ শেষ ব্যৱসায়িক দিন আছিল যিটো ব্যয়বহুল হৈছিল। ৰূপ আজি ০.৩৮ শতাংশ হ্ৰাস পাইছে। একে সময়তে, সোণে আজি ০.০২ শতাংশ সামান্য বৃদ্ধি পাইছে।

শেহতীয়া বাতৰি