Home » photogallery » lifestyle »Gold Price Today : বিয়াৰ বতৰত সোণ–ৰূপৰ দাম বৃদ্ধি, জানক আজি ১০ গ্ৰাম সোণৰ মূল্য কিমান?

Gold Price Today : বিয়াৰ বতৰত সোণ–ৰূপৰ দাম বৃদ্ধি, জানক আজি ১০ গ্ৰাম সোণৰ মূল্য কিমান?

মাল্টি কমডিটী এক্সচেঞ্জ (MCX)ত আজি সোণৰ দাম ০.০৪ শতাংশ বৃদ্ধি পোৱাৰ বিপৰীতে ৰূপৰ দাম ০.১২ শতাংশ বৃদ্ধিৰে ব্যৱসায় কৰি আছে।

শেহতীয়া বাতৰি