Home » photogallery » lifestyle »Gold Price: সোণৰ দাম হ্ৰাস পালে ! বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত ১০ হাজাৰ টকা হ্ৰাস, দাম কমিল ৰূপৰো...

Gold Price: সোণৰ দাম হ্ৰাস পালে ! বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত ১০ হাজাৰ টকা হ্ৰাস, দাম কমিল ৰূপৰো...

ভাৰতীয় বজাৰত আজি সোণ আৰু ৰূপৰ মূল্য  (Gold-Silver Price Today) হ্ৰাস পাইছে। এমচিএক্স (MCX)ত, সোণৰ  প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ৪৬,৫৪৩টকা আৰু ৰূপৰ মূল্য হয় ৬০,৫৩০টকা প্ৰতি কিলোগ্ৰাম। 

শেহতীয়া বাতৰি