உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Gold Price Today: সোণ-ৰূপৰ দাম বাঢ়িছে নে কমিছে ? বজাৰলৈ যোৱাৰ আগতে শেহতীয়া দাম ইয়াতেই চাই লওক ...

    Gold Price Today: সোণ-ৰূপৰ দাম বাঢ়িছে নে কমিছে ? বজাৰলৈ যোৱাৰ আগতে শেহতীয়া দাম ইয়াতেই চাই লওক ...

    Gold Silver Price Today: আজি, একেৰাহে তিনিদিনধৰি, সোণৰ মূল্য (Gold Rate) বৃদ্ধি হোৱা দেখা গৈছে। একে সময়তে, ৰূপৰ হাৰো আজি এক তীব্ৰ প্ৰৱণতাৰ সৈতে ব্যৱসায় কৰি আছে। ৰূপৰ মূল্য আজি ০.২৯ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে।