உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Gold Price: সোণৰ মূল্য এতিয়া কমি আছে ! বজাৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে ইয়াতেই চাই লওক উচিত দাম ...

    Gold Price: সোণৰ মূল্য এতিয়া কমি আছে ! বজাৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে ইয়াতেই চাই লওক উচিত দাম ...

    Gold Price: অৱশ্যে আন্তৰ্জাতিক বজাৰত সোণৰ মূল্য প্ৰায় একেই আছে। মঙলবাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত সোণৰ মূল্য ০.১ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে।