உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »আজি আকৌ দাম বাঢ়িল সোণৰ! চাওক কিমান হ’ল...

    আজি আকৌ দাম বাঢ়িল সোণৰ! চাওক কিমান হ’ল...

    এইবছৰ সোণ উচ্চতম স্তৰত পাইছিলগৈ (৫৭১০০ টকা প্ৰতি দহ গ্ৰামত) ৷ সেই হিচাপত ৭০০০ টকা সস্তা হৈছে সোণ ৷