Home » photogallery » lifestyle »উচ্চতম স্তৰৰ পৰা ৬০০০ টকা পৰ্যন্ত সস্তা হ’ল সোণ! আকৌ হ্ৰাস পালে দাম...

উচ্চতম স্তৰৰ পৰা ৬০০০ টকা পৰ্যন্ত সস্তা হ’ল সোণ! আকৌ হ্ৰাস পালে দাম...

আজি আকৌ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম। যোৱা তিনিদিনৰ ভিতৰত দ্বিতীয়বাৰলৈ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম।

শেহতীয়া বাতৰি