Home » photogallery » lifestyle »সুখবৰ! আকৌ হোৰাহোৰে কমিছে সোণৰ মূল্য, সস্তা হ’ল ৰূপো

সুখবৰ! আকৌ হোৰাহোৰে কমিছে সোণৰ মূল্য, সস্তা হ’ল ৰূপো

শুকুৰবাৰে পুনৰ সোণৰ আৰু ৰূপৰ দাম হ্ৰাস পোৱা দেখা গ’ল।

শেহতীয়া বাতৰি