Home » photogallery » lifestyle »Gold Price: ৰঙালী বিহুৰ সময়তে আহিলে ভাল খবৰ! ন-কইনাক পিন্ধাওক সোণৰ গহনা! আকৌ দাম কমিছে সোণৰ... জানি লওক

Gold Price: ৰঙালী বিহুৰ সময়তে আহিলে ভাল খবৰ! ন-কইনাক পিন্ধাওক সোণৰ গহনা! আকৌ দাম কমিছে সোণৰ... জানি লওক

আন্তৰ্জাতিক বজাৰতো সোণৰ দাম হ্ৰাস পাইছে। কিন্তু এইক্ষেত্ৰত ৰূপৰ দামত বিশেষ প্ৰাৰ্থক্য পৰিলক্ষিত হোৱা নাই।

শেহতীয়া বাতৰি