Home » photogallery » lifestyle »Ghost: এইবোৰ ঘটনা ঘৰত ঘটি আছে নেকি ? বিশেষজ্ঞসকলে দাবী কৰে যে আপোনাৰ ঘৰত এক অতৃপ্ত আত্মা প্ৰৱেশ কৰিছে ...

Ghost: এইবোৰ ঘটনা ঘৰত ঘটি আছে নেকি ? বিশেষজ্ঞসকলে দাবী কৰে যে আপোনাৰ ঘৰত এক অতৃপ্ত আত্মা প্ৰৱেশ কৰিছে ...

বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে যদি এই বোৰ হঠাতে ঘৰত ঘটিবলৈ আৰম্ভ কৰে, তেন্তে বুজিব লাগে যে ঘৰত এক অতৃপ্ত আত্মা প্ৰৱেশ কৰিছে।

শেহতীয়া বাতৰি