உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »৭ মিনিটলৈ আকাশত দেখা গ’ল UFO! বিমানৰ পৰাই যাত্ৰীয়ে বনালে Video

    ৭ মিনিটলৈ আকাশত দেখা গ’ল UFO! বিমানৰ পৰাই যাত্ৰীয়ে বনালে Video

    যাত্ৰীগৰাকীৰ দাবী, ইউএফঅ’ বিমানখনৰ সৈতে গৈ আছিল, যিটো বিমানখন অনুসৰণ কৰাৰ ৭ মিনিটলৈ আকাৰ সলনি কৰি আছিল। (ফটো – AP)