உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Gauri Khan: আৰিয়ান নাই, মাতৃ গৌৰীয়ে পালন নকৰিলে জন্মদিন! কিং খানৰ পত্নীৰ এনেৰূপ দেখিছেনে?

    Gauri Khan: আৰিয়ান নাই, মাতৃ গৌৰীয়ে পালন নকৰিলে জন্মদিন! কিং খানৰ পত্নীৰ এনেৰূপ দেখিছেনে?

    গৌৰী আৰু শ্বাহৰুখৰ সুখৰ সন্তান। কেৰিয়াৰৰ আৰম্ভণিৰে পৰাই শ্বাহৰুখ প্ৰেমিক হিচাপে পৰিচিত আছিল।