உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Fuchka: ফুচকা বা পানীপুৰিক ইংৰাজীত কি বুলি কোৱা হয় আপুনি জানেনে ? ৯৯% লোকে ভুল উত্তৰ দিছে !

    Fuchka: ফুচকা বা পানীপুৰিক ইংৰাজীত কি বুলি কোৱা হয় আপুনি জানেনে ? ৯৯% লোকে ভুল উত্তৰ দিছে !

    Fuchka: কিছুমানে ইয়াক বেছি টেঙা ভাল পায় আৰু কিছুমানে ইয়াক বেছি টেঙা বেয়া পায়। আগতে, ইয়াক মুখ্যতঃ তেতেলীৰ পানী বা দৈ ফুচকা আছিল। কিন্তু এতিয়া বজাৰখনে চিকেন ফুচকা, চকলেট ফুচকা, পনীৰ ফুচকা বা আইচক্ৰীম ফুচকা আদি বিক্ৰী কৰিবলৈ লৈছে।