Home » photogallery » lifestyle »Sachin-Anjali : বিমান বন্দৰত প্ৰথম দেখাৰ পৰা বিবাহলৈ, শচীন আৰু অঞ্জলি তেণ্ডুলকাৰৰ মনপৰশা প্ৰেম কাহিনী

Sachin-Anjali : বিমান বন্দৰত প্ৰথম দেখাৰ পৰা বিবাহলৈ, শচীন আৰু অঞ্জলি তেণ্ডুলকাৰৰ মনপৰশা প্ৰেম কাহিনী

১৯৯৫ চনতে বিবাহ হৈছিল শচীন-অঞ্জলি (Sachin Tendulkar-Anjali Tendulkar)ৰ, তেওঁলোকৰ এজন পুত্ৰ আৰু এজনী ছোৱালী সন্তান আছে।

শেহতীয়া বাতৰি