உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Durga Puja 2021: কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব দুৰ্গা পূজা ? কোনদিনা হ'ব দেৱী বিসৰ্জন ? কিহত আগমন দেৱী দুৰ্গাৰ ?

    Durga Puja 2021: কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব দুৰ্গা পূজা ? কোনদিনা হ'ব দেৱী বিসৰ্জন ? কিহত আগমন দেৱী দুৰ্গাৰ ?

    Durga Puja 2021: চাৰি দিনৰ বাৰ্তালাপ, খোৱা-বোৱা, পেণ্ডেল, পূজাৰ আগতে বজাৰৰ ভিৰ আৰু শেষত দেৱী বিসৰ্জন। আহি আছে দেশৰ এক প্ৰিয় উৎসৱ দুৰ্গা পূজা। পূজা যিহেতু পালন কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনাইছে, ইয়াৰ পিছৰে পৰা অসমবাসীৰো উৎসাহ বাঢ়িছে।