உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Indian Wedding : গাড়ী-ঘোঁৰা বা হাতীত নহয়, পিতৃয়ে কন্যাক এইদৰে দৰে দিলে বিদায়- চাওক Photos

    Indian Wedding : গাড়ী-ঘোঁৰা বা হাতীত নহয়, পিতৃয়ে কন্যাক এইদৰে দৰে দিলে বিদায়- চাওক Photos

    অতি আধুনিক ধৰণে ব্যতিক্ৰমী ৰূপত বিবাহ আয়োজনৰ উন্মাদনা মানুহৰ মাজত নিৰন্তৰ বৃদ্ধি পাব ধৰিছে। আপুনি হয়তো প্ৰতিখন বিয়াত বহুতো হাই-টেক সজ্জা দেখিছে আৰু শুনিছে। বিলাসী গাড়ীৰে বৰযাত্ৰী অহা, ভিআইপি কেটাৰিং আদি। কিন্তু প্ৰথমবাৰৰ বাবে এজন পিতৃয়ে মৰমৰ জীয়েকক হেলিক্পটাৰেৰে স্বামীৰ ঘৰলৈ পঠিয়াইছে।