உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Imran Khan: পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খান ভাৰতৰ কোন কোন অভিনেত্ৰীৰ প্ৰেমত পৰিছিল ?

    Imran Khan: পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খান ভাৰতৰ কোন কোন অভিনেত্ৰীৰ প্ৰেমত পৰিছিল ?

    Imran Khan and Moon Moon Sen: এসময়ত, ইমৰান খানৰ সৈতে মুন মুন সেনৰ সম্পৰ্কক লৈ বেছ গুঞ্জন আছিল।