Home » photogallery » lifestyle »Imran Khan: পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খান ভাৰতৰ কোন কোন অভিনেত্ৰীৰ প্ৰেমত পৰিছিল ?

Imran Khan: পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খান ভাৰতৰ কোন কোন অভিনেত্ৰীৰ প্ৰেমত পৰিছিল ?

Imran Khan and Moon Moon Sen: এসময়ত, ইমৰান খানৰ সৈতে মুন মুন সেনৰ সম্পৰ্কক লৈ বেছ গুঞ্জন আছিল।

শেহতীয়া বাতৰি