Home » photogallery » lifestyle »Provident Fund Interest Rate Slashed: মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ সঞ্চয়ৰ ওপৰত সুতৰ হাৰ হ্ৰাস চৰকাৰৰ, ৪৪ বছৰ পিছত PFত সৰ্বনিম্ন সুত ...

Provident Fund Interest Rate Slashed: মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ সঞ্চয়ৰ ওপৰত সুতৰ হাৰ হ্ৰাস চৰকাৰৰ, ৪৪ বছৰ পিছত PFত সৰ্বনিম্ন সুত ...

Provident Fund Interest Rate Slashed: শ্ৰমিক মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ সঞ্চয় ইপিএফৰ সুতৰ হাৰ ৮.১ শতাংশলৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে। এইটো যোৱা ৪৪ বছৰত সৰ্বনিম্ন।

শেহতীয়া বাতৰি