உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »নিজৰ বিয়াকলৈ মুখ খুলিলে নেহা কক্কৰে! ৰোহনৰ সৈতে নহয় বিয়া, ৰিলিজ কৰিলে নতুন গীত!

    নিজৰ বিয়াকলৈ মুখ খুলিলে নেহা কক্কৰে! ৰোহনৰ সৈতে নহয় বিয়া, ৰিলিজ কৰিলে নতুন গীত!

    এই ফটো দেখি বিশাল দদলানিয়ে লিখিছে যে, ‘আকৌ কনফিউজ হৈ গৈছো। আৰে এইখন কেনে পোষ্টাৰ। গান, বিয়াৰ নে চিনেমাৰ?’