உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »ৰিক্সা চালকৰ জীয়ৰীৰ শিৰত মিছ ইণ্ডিয়া ২০২০ৰ ৰাণাৰ্ছ আপৰ মুকুট, মেনেজমেণ্টৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ সংগ্ৰামে কন্দুৱাব, একাগ্ৰতাই অনুপ্ৰাণিত কৰিব

    ৰিক্সা চালকৰ জীয়ৰীৰ শিৰত মিছ ইণ্ডিয়া ২০২০ৰ ৰাণাৰ্ছ আপৰ মুকুট, মেনেজমেণ্টৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ সংগ্ৰামে কন্দুৱাব, একাগ্ৰতাই অনুপ্ৰাণিত কৰিব

    মান্যাৰ ভাষ্যঃ মোৰ শৰীৰৰ তেজ, ঘাম আৰু চকুপানীয়ে একত্ৰিত হৈ মোৰ সপোনবোৰক পূৰণ কৰিবলৈ সাহস যোগাইছে । সদ্য ঘোষিত ভি এল চি চি ফেমিনা মিছ ইণ্ডিয়া ২০২০ৰ প্ৰতিযোগিতাত তেলেংগানাৰ এগৰাকী অভিযন্তা মনাসা বাৰান্সীয়ে মিছ ইণ্ডিয়া ২০২০ খিতাপ লাভ কৰে। লগতে উক্ত প্ৰতিযোগিতাখনতে হাৰিয়ানাৰ মণিকা শ্বেওকান্দে ভি এল চি চি ফেমিনা মিছ গ্ৰেণ্ড ইণ্ডিয়া আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ মান্যা সিঙক ৰাণাৰ্ছ আপ হিচাপে ঘোষণা কৰা হয়।