உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Anushka Shetty Photos: Baahubaliৰ 'দেৱসেনা'ৰ এই সাহসী ৰূপ আপুনি দেখিছেনে ? Superstar প্ৰভাসৰ সৈতে ২০০৯ চনতেই চৰ্চিত হৈ পৰিছিল অনুষ্কা...

    Anushka Shetty Photos: Baahubaliৰ 'দেৱসেনা'ৰ এই সাহসী ৰূপ আপুনি দেখিছেনে ? Superstar প্ৰভাসৰ সৈতে ২০০৯ চনতেই চৰ্চিত হৈ পৰিছিল অনুষ্কা...

    South Indian Cinemaৰ প্ৰবীণ অভিনেত্ৰী অনুষ্কা চেট্টী (Anushka Shetty) কোনেনো চিনি নাপায়। তেওঁ তেওঁৰ দীঘলীয়া চলচ্চিত্ৰ যাত্ৰাত বহুতো চলচ্চিত্ৰ কৰিছে য'ত তেওঁৰ অভিনয়ক যথেষ্ট প্ৰশংসা কৰা হৈছে।