உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Suhana Khan: সুহানাৰ এনে ফটো কিয় তুলিলে মাতৃ গৌৰীয়ে? তাৰ পিছত যি কৰিলে শ্বাহৰুখ খানে!

    Suhana Khan: সুহানাৰ এনে ফটো কিয় তুলিলে মাতৃ গৌৰীয়ে? তাৰ পিছত যি কৰিলে শ্বাহৰুখ খানে!

    ইংলেণ্ডৰ পৰা গ্ৰেজুৱেশ্যন শেষ কৰিলে সুহানাই।  এতিয়া বিদেশৰ মাটিতে ফটোশ্বুট কৰাত ব্যস্ত সুহানা।