உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »কোনে খুলিলে কণ্ঠশিল্পী প্ৰিয়ংকা ভৰালীৰ নামত ভুৱা টুইটাৰ একাউণ্ট? কি ক’লে কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে?

    কোনে খুলিলে কণ্ঠশিল্পী প্ৰিয়ংকা ভৰালীৰ নামত ভুৱা টুইটাৰ একাউণ্ট? কি ক’লে কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে?

    অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী প্ৰিয়ংকা ভৰালী প্ৰায়ে এক্টিভ ছচিয়েল মিডিয়াত। সুমধুৰ কণ্ঠৰ লগতে নৃত্যুৰ শৈলীয়ে বহুতৰে মন জয় কৰি আহিছে প্ৰিয়ংকাই।