உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Sidnaaz Jodi Broken: সিদ্ধাৰ্থৰ মৃত্যুৱে অকলশৰীয়া কৰিলে শ্বাহনাজ গিলক, Bigg Boss 13ত দুয়োৰে মাজত গঢ়ি উঠিছিল সম্পৰ্ক

    Sidnaaz Jodi Broken: সিদ্ধাৰ্থৰ মৃত্যুৱে অকলশৰীয়া কৰিলে শ্বাহনাজ গিলক, Bigg Boss 13ত দুয়োৰে মাজত গঢ়ি উঠিছিল সম্পৰ্ক

    হাৰ্ট এটেক হৈ মৃত্যু হয় ৪০ বছৰীয়া অভিনেতাগৰাকীৰ। সিদ্ধাৰ্থৰ মৃত্যু এতিয়া মানি লব পৰা নাই শ্বাহনাজ গিলে।