உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Sidharth Shukla Dies: বালিকা বধুৰ পৰা বিগ বছ ১৩ লৈ সকলোতে জনপ্ৰিয় আছিল সিদ্ধাৰ্থ, উভতি চাও আহক তেওঁৰ বৰ্ণিল কেৰিয়াৰলৈ...

    Sidharth Shukla Dies: বালিকা বধুৰ পৰা বিগ বছ ১৩ লৈ সকলোতে জনপ্ৰিয় আছিল সিদ্ধাৰ্থ, উভতি চাও আহক তেওঁৰ বৰ্ণিল কেৰিয়াৰলৈ...

    Sidharth Shukla died of a massive heart attack: সিদ্ধাৰ্থ শুক্লাৰ বৃহস্পতিবাৰে হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হয়। ইয়াত তেওঁৰ কেৰিয়াৰৰ হাইলাইটসমূহলৈ ঘূৰি চাও আহক।