உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »PICS: চাওক Balika Vadhu 2-ৰ ছোটী আনন্দীক, এই আনন্দীৰ কিউটনেছে অভিকা গৌৰক দিব পাৰিবনে টক্কৰ

    PICS: চাওক Balika Vadhu 2-ৰ ছোটী আনন্দীক, এই আনন্দীৰ কিউটনেছে অভিকা গৌৰক দিব পাৰিবনে টক্কৰ

    Balika Vadhu 2 শ্বোলৈ অহাৰ আগতেই আনন্দী চৰিত্ৰটো ৰূপায়ণ কৰা শ্ৰেয়া পেটেল (Sherya Patel) চৰ্চিত হৈ পৰিছে।আহক চাওঁ শ্ৰেয়াৰ কেইখনমান সুন্দৰ ফটো ।