உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Sara Ali Khan Lehenga Look : ছাৰা আলী খানৰ এই লেহেংগাই মোহাচ্ছন্ন কৰিব আপোনাক, আপুনিও কৰিব পাৰে ট্ৰাই...

    Sara Ali Khan Lehenga Look : ছাৰা আলী খানৰ এই লেহেংগাই মোহাচ্ছন্ন কৰিব আপোনাক, আপুনিও কৰিব পাৰে ট্ৰাই...

    Sara Ali Khan In Nooraniyat, 2021 By Manish Malhotra: ছাৰা আলি খানে মনীষ মলহোত্ৰাৰ নুৰানিয়ত কালেকছন (Nooraniyat, 2021) পোছাক কেইযোৰ বৰ সযতনে পৰিধান কৰিছে। আপুনি যদি বিয়া (Bridal Lehenga) হ'বলৈ ওলাইছে, তেন্তে অলপো সংকোচ নোহোৱাকৈ এই সাজ পৰিধান কৰিব পাৰে।