உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Raj Kundra : Pornographyয়েই নহয়, IPLৰ ফিক্সিং, আণ্ডাৰৱৰ্ল্ডৰ সৈতে সম্পৰ্ক, ঠগবাজিৰ গোচৰো আছে ৰাজ কুন্দ্ৰাৰ বিৰুদ্ধে।

    Raj Kundra : Pornographyয়েই নহয়, IPLৰ ফিক্সিং, আণ্ডাৰৱৰ্ল্ডৰ সৈতে সম্পৰ্ক, ঠগবাজিৰ গোচৰো আছে ৰাজ কুন্দ্ৰাৰ বিৰুদ্ধে।

    ৰাজ কুন্দ্ৰাৰ বিৰুদ্ধে মোবাইল এপৰ জড়িয়তে পৰ্ণ ছবি (Porn Film) বনোৱা আৰু বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ অত্থাপন হৈছে। ইতিমধ্যে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ (Raj Kundra Arrested)কৰা হৈছে। পিছে এইয়াই প্ৰথম নহয় যে ৰাজ কুন্দ্ৰাৰ নাম কোনো বিতৰ্ক বা অপকৰ্মৰসৈতে সাঙোৰ খাই পৰিছে!