Home » photogallery » lifestyle »PHOTOS: Bold ছবিক লৈ সমালোচনাৰ উত্তৰত bollywood সুন্দৰী ৰাইমাই ক'লে- 'মোৰ লাজ নালাগে'...

PHOTOS: Bold ছবিক লৈ সমালোচনাৰ উত্তৰত bollywood সুন্দৰী ৰাইমাই ক'লে- 'মোৰ লাজ নালাগে'...

ৰাইমাই কয় যে তেওঁ bold photoshoot কৰাৰ সময়ত কেতিয়াও নাৰ্ভাছ নহয়। বলীউড আৰু বঙালী ছবিৰ অভিনেত্ৰী ৰাইমা সেনে পৰিণীতাৰ দৰে বহুতো ভাল চলচ্চিত্ৰত তেওঁ অভিনয় কৰিছে।