உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Priyanka Chopra's SONA Restaurant : নিউয়ৰ্কত দেশী খাদ্যৰ সম্ভাৰ মেলিছে প্ৰিয়ংকাই। পানীপুৰী, দোছাকে ধৰি সকলো পাব ছোনা ৰেস্তুৰাঁত। আপুনি কি খাব...

    Priyanka Chopra's SONA Restaurant : নিউয়ৰ্কত দেশী খাদ্যৰ সম্ভাৰ মেলিছে প্ৰিয়ংকাই। পানীপুৰী, দোছাকে ধৰি সকলো পাব ছোনা ৰেস্তুৰাঁত। আপুনি কি খাব...

    সমগ্ৰ ভাৰতত জনপ্ৰিয় পানীপুৰী (Pani Puri)ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দোছা-ইদলি (Dosa-Idli)লৈ প্ৰায় সকলো ভাৰতীয় জনপ্ৰিয় খাদ্য (Indian Popular Food) সম্ভাৰ আছে প্ৰিয়ংকাৰ 'ছোনা' ৰেস্তোৰাঁ (SONA Restaurant)ত।