உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Mandira Celebrates Tara's Birthday : পুৰণি স্মৃতিকেই ৰোমন্থন কৰি মন্দিৰাই পালিছে কন্যা তাৰাৰ জন্মদিন, ৰাজ কৌশলৰ সৈতে পুৰণি ফটো কৰিলে ছেয়াৰ।

    Mandira Celebrates Tara's Birthday : পুৰণি স্মৃতিকেই ৰোমন্থন কৰি মন্দিৰাই পালিছে কন্যা তাৰাৰ জন্মদিন, ৰাজ কৌশলৰ সৈতে পুৰণি ফটো কৰিলে ছেয়াৰ।

    মন্দিৰা বেদী (Mandira Bedi)ৰ জীৱনলৈ এবছৰ পূৰ্বে আজিৰ দিনটোতেই আহিছিল তাৰা (Tara)। সেয়ে আজি ২৮ জুলাইত তাৰাৰ জন্মদিন উদযাপন কৰিছে মন্দিৰাই।