உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Esha Gupta Plastic Surgery : প্লাষ্টিক ছাৰ্জাৰিৰে চেহেৰা সলনি কৰিলে ঈশা গুপ্তাই,অনুৰাগীয়ে তুলনা কৰিলে আমেৰিকাৰ মডেল কাইলী জেনৰৰ লগত।

    Esha Gupta Plastic Surgery : প্লাষ্টিক ছাৰ্জাৰিৰে চেহেৰা সলনি কৰিলে ঈশা গুপ্তাই,অনুৰাগীয়ে তুলনা কৰিলে আমেৰিকাৰ মডেল কাইলী জেনৰৰ লগত।

    ঈশা গুপ্তা (Esha Gupta) নিজৰ বোল্ডনেছক লৈ বিখ্যাত। জনিব পৰা মতে ঈশাই হেনো নিজৰ চেহেৰাৰ প্লাষ্টিক ছাৰ্জাৰী (Plastic Surgery) কৰাইছে। ঈশাৰ নতুন নতুন ফটোবোৰেই ইয়াৰ প্ৰমাণ দিছে।