உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »PHOTOS: প্ৰাণায়াম কৰিবলৈকে তুৰ্কীৰ সাগৰ তীৰলৈ গ’ল পৰিণীতি চোপ্ৰা! সমুদ্ৰ পাৰত পৰিণীতিৰ বিকিনী অৱতাৰ।

    PHOTOS: প্ৰাণায়াম কৰিবলৈকে তুৰ্কীৰ সাগৰ তীৰলৈ গ’ল পৰিণীতি চোপ্ৰা! সমুদ্ৰ পাৰত পৰিণীতিৰ বিকিনী অৱতাৰ।

    বুধবাৰে পৰিণীতি চোপ্ৰা (Parineeti Chopra)ই তুৰ্কীৰ পৰা ছেয়াৰ কৰিছিল সাগৰ তীৰত প্ৰাণায়াম কৰি থকা ফটো।