Home » photogallery » lifestyle »নৱবৰ্ষৰ প্ৰাকক্ষণত সাংসদ-অভিনেত্ৰী নুসৰাত জাহানৰ আকৰ্ষণীয় উপহাৰ, ছচিয়েল মিডিয়াত ধুমুহা

নৱবৰ্ষৰ প্ৰাকক্ষণত সাংসদ-অভিনেত্ৰী নুসৰাত জাহানৰ আকৰ্ষণীয় উপহাৰ, ছচিয়েল মিডিয়াত ধুমুহা

নুসৰাত জাহান ! বেংগলী ছবিৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী।