உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »অৱশেষত দিন-বাৰ ঠিক হ’ল! আদিত্য নাৰায়ণ নহয়, এইগৰাকী যুৱকৰ সৈতে বিয়াত বহিব নেহা কক্কৰ!

    অৱশেষত দিন-বাৰ ঠিক হ’ল! আদিত্য নাৰায়ণ নহয়, এইগৰাকী যুৱকৰ সৈতে বিয়াত বহিব নেহা কক্কৰ!

    ৰিয়েলিটী শ্ব’ৰ মজিয়াত নেহাৰ সৈতে বিয়াৰ কথা নিজেই স্বীকাৰ কৰিছিল, আদিত্য নাৰায়ণ আৰু তেওঁৰ দেউতাক উদিত নাৰায়ণে।