Home » photogallery » lifestyle »ব্যৰ্থ প্ৰেম, কাষ্টিং ডিৰেক্টৰেও কৰিছিল অপমান! তথাপিও হতাশ হোৱা নাই সুন্দৰী নুৰা ফাতেহী, চাওক '২৯'ৰ আগৰ যাত্ৰা!

ব্যৰ্থ প্ৰেম, কাষ্টিং ডিৰেক্টৰেও কৰিছিল অপমান! তথাপিও হতাশ হোৱা নাই সুন্দৰী নুৰা ফাতেহী, চাওক '২৯'ৰ আগৰ যাত্ৰা!

বহুতৰে সপোনৰ ৰাণী নুৰাৰ আছে অপৰিসীম জনপ্ৰিয়তা।