உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »স্বৰ্ণ মন্দিৰত ৰণবীৰ–দীপিকা, ৰূপে–গুণে মোহিলে সকলোকে, চাওক Photo

    স্বৰ্ণ মন্দিৰত ৰণবীৰ–দীপিকা, ৰূপে–গুণে মোহিলে সকলোকে, চাওক Photo

    প্ৰথম বিবাহ বাৰ্ষিকী উপলক্ষে স্বৰ্ণ মন্দিৰত উপস্থিত হ’ল ৰণবীৰ সিং আৰু দীপিকা পাডুকন