உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »ৰণবীৰ সিঙৰ সৈতে হ’ল নেকি বিচ্ছেদ? ছচিয়েল মিডিয়াত প্ৰাক্তন প্ৰেমিক ৰণবীৰ কাপুৰৰ সৈতে অন্তৰংগ মুহূৰ্তৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰিলে দীপিকাই

    ৰণবীৰ সিঙৰ সৈতে হ’ল নেকি বিচ্ছেদ? ছচিয়েল মিডিয়াত প্ৰাক্তন প্ৰেমিক ৰণবীৰ কাপুৰৰ সৈতে অন্তৰংগ মুহূৰ্তৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰিলে দীপিকাই

    মনৰ ফটোফ্ৰেমৰ পৰা ৰণবীৰ কাপুৰৰ ফটো ২০১৮ চনত ডিলিট কৰি ৰণবীৰ সিঙৰ সৈতে বিয়াত বহিছিল দীপিকা। কিন্তু হঠাত্‍ কি হ’ল?