Home » photogallery » lifestyle »জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী নেহা শৰ্মাৰ নতুন ৰূপ, এই ৰূপতে শ্বেয়াৰ কৰিলে ফটো! ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল

জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী নেহা শৰ্মাৰ নতুন ৰূপ, এই ৰূপতে শ্বেয়াৰ কৰিলে ফটো! ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল

নেহা শৰ্মাৰ এই ফটো ক্লীক কৰিছে তেওঁৰ ভগ্নী অভনেত্ৰী ঋতিকা শৰ্মাই।

  • |