உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Earn Money: কন্যাৰ বিয়াৰ বাবে ৭ বছৰত ৫০ লাখ টকাৰ পুঁজি বনাওক ! জানক কি এই আঁচনি আৰু ইয়াত কিমান বিনিয়োগ কৰিব লগিব ?

    Earn Money: কন্যাৰ বিয়াৰ বাবে ৭ বছৰত ৫০ লাখ টকাৰ পুঁজি বনাওক ! জানক কি এই আঁচনি আৰু ইয়াত কিমান বিনিয়োগ কৰিব লগিব ?

    যদি আপুনি অধিক ৰিটাৰ্ণ বিচাৰে তেন্তে প্ৰণালীবদ্ধ বিনিয়োগ আঁচনি (SIP) আপোনাৰ বাবে এক ভাল বিকল্প। আপুনি এছআইপিৰ জৰিয়তে কেইবছৰমানৰ ভিতৰত ভাল ৰিটাৰ্ণ পাব পাৰে। আপুনি এই মাহৰ বাবে কমেও ৫০০ টকা বিনিয়োগ কৰিব পাৰে।