உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Durga Puja 2021: দুৰ্গা পূজা আহিছে... মৃণ্ময়ী দেৱীৰ বাবে প্ৰস্তুতি পূৰ্ণ গতিত চলিছে ! মৃৎশিল্পীসকলৰ আহৰি নাই, বহু দিনৰ বিৰতিৰ পিছত এই ব্যস্ততা...

    Durga Puja 2021: দুৰ্গা পূজা আহিছে... মৃণ্ময়ী দেৱীৰ বাবে প্ৰস্তুতি পূৰ্ণ গতিত চলিছে ! মৃৎশিল্পীসকলৰ আহৰি নাই, বহু দিনৰ বিৰতিৰ পিছত এই ব্যস্ততা...

    Durga Puja 2021: লকডাউনৰ বাবে, বহুতো শিল্পীয়ে নিজকে আন বৃত্তিত জড়িত কৰিছিল। বিগত বছৰৰ মাৰ্চৰ পৰা, মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ কাম প্ৰক্ৰিয়াটো স্থবিৰ হৈ পৰিছিল। শিল্পীসকলেও মূৰ্তি নিৰ্মাণ ত্যাগ কৰি পৰিস্থিতিৰ গতিত বিভিন্ন বৃত্তিত যোগদান কৰিছিল। পৰিস্থিতি অলপ উন্নত হোৱাৰ লগে লগে, শিল্পীসকলে পুনৰ আগৰ কামত যোগদান কৰিছে।