உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »চিগাৰেট আৰু চাহ একেলগে খায় নেকি? আপুনি নজনাকৈয়ে মাতি আনিছে ভয়ংকৰ বিপদ!

    চিগাৰেট আৰু চাহ একেলগে খায় নেকি? আপুনি নজনাকৈয়ে মাতি আনিছে ভয়ংকৰ বিপদ!

    আমেৰিকাৰ এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে জনাইছে, ধঁপাত আৰু এলকহল এই দুয়োটাৰ পৰা দূৰত থকাই হৈছে কেঞ্চাৰ প্ৰতিৰোধৰ আটাইতকৈ ভাল উপায়।