உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »কাইলৈ শিৱৰাত্ৰি! শিৱৰ চৰণত ভুলতো এইবোৰ সামগ্ৰী অপৰ্ণ নকৰিব, অসন্তুষ্ট হৈ পৰিব মহাদেৱ!

    কাইলৈ শিৱৰাত্ৰি! শিৱৰ চৰণত ভুলতো এইবোৰ সামগ্ৰী অপৰ্ণ নকৰিব, অসন্তুষ্ট হৈ পৰিব মহাদেৱ!

    শিৱ লিংগত পানী বা গাখীৰ দিয়াৰ সময়ত ষ্টিল বা লোহাৰ পাত্ৰৰ পৰিৱৰ্তে তাম বা পিতলৰ পাত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰক।