உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »প্ৰভাসৰ সৈতে অভিনয় কৰিব দীপিকাই, ছবিখনৰ বাবে কিমান কোটি টকা দাবী কৰিছে দীপিকাই?

    প্ৰভাসৰ সৈতে অভিনয় কৰিব দীপিকাই, ছবিখনৰ বাবে কিমান কোটি টকা দাবী কৰিছে দীপিকাই?

    বলীউদত এখনৰ পিছত আনখন ছুপাৰহিট ছবি দি আহিছে দীপিকা পাডুকণে। বক্স অফিচ যেন দীপিকাৰ হাতৰ মুঠিত। যিখন ছবিতে অভিনয় কৰিছে সেইখনেই ছুপাৰহিট! সেয়েহে পাৰিশ্ৰমিক দীপিকাৰ নাবাঢ়িলেনো কাৰ বাঢ়িব!