உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »ৰোণাল্ডো আটাইতকৈ বেছি উপাৰ্জন কৰা ফুটবলাৰ, ৯২২ কোটি উপাৰ্জনেৰে চেৰ পেলালে মেছীক

    ৰোণাল্ডো আটাইতকৈ বেছি উপাৰ্জন কৰা ফুটবলাৰ, ৯২২ কোটি উপাৰ্জনেৰে চেৰ পেলালে মেছীক

    এই তালিকাত পৰ্তুগালৰ ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰোণাল্ডো ১২৫ মিলিয়ন ডলাৰ (৯২২ কোটি টকা) উপাৰ্জনেৰে শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে। দ্বিতীয় স্থানত আছে আৰ্জেণ্টিনাৰ লিয়নেল মেছী। মেছীয়ে ১১০ মিলিয়ন ডলাৰ (৮১১ কোটি টকা) উপাৰ্জন কৰিছে।