உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »‘চুমা খোৱা শ্বাহৰুখ খানৰ অভ্যাস, কেটৰীণা এবাৰ মোৰ ওচৰলৈ আহিল আৰু মোক সাৱটি ধৰিলে’-পাকিস্তানী ক্ৰিকেটাৰ ছোৱেইব আখটাৰৰ মন্তব্যকলৈ প্ৰতিক্ৰিয়া

    ‘চুমা খোৱা শ্বাহৰুখ খানৰ অভ্যাস, কেটৰীণা এবাৰ মোৰ ওচৰলৈ আহিল আৰু মোক সাৱটি ধৰিলে’-পাকিস্তানী ক্ৰিকেটাৰ ছোৱেইব আখটাৰৰ মন্তব্যকলৈ প্ৰতিক্ৰিয়া

    পাকিস্তানী ক্ৰিকেটাৰ ছোৱাইব আখটাৰৰ এক বিশেষ মন্তব্যকলৈ সৰব চৰ্চা ছচিয়েল মিডিয়াত