உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »IPL 2021: কলেজত ৰবীন উথাপ্পাৰ পত্নী শীতল আছিল ছিনিয়ৰ, দেশৰ হৈ খেলিছিল টেনিছ

    IPL 2021: কলেজত ৰবীন উথাপ্পাৰ পত্নী শীতল আছিল ছিনিয়ৰ, দেশৰ হৈ খেলিছিল টেনিছ

    শীতল আৰু ৰবীন উথাপ্পাই বেংগালুৰুৰৰ একেখন কলেজতে পঢ়িছিল। ৰবীন উথাপ্পা শীতলতকৈ জুনিয়ৰ।  প্ৰায় পাঁচ বছৰীয়া প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক পিছত দুয়ো বিবাহ পশত আবদ্ধ হৈছিল।