உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Petrol Diesel Prices : পেট্ৰ’ল–ডিজেলৰ নতুন দাম জাৰি, আপোনাৰ চহৰত কিমান দাম আজি জানক

    Petrol Diesel Prices : পেট্ৰ’ল–ডিজেলৰ নতুন দাম জাৰি, আপোনাৰ চহৰত কিমান দাম আজি জানক

    Petrol Diesel Prices : অপৰিশোধিত তেলৰ দাম প্ৰতি বেৰেলত ১১ ডলাৰ পাৰ হৈছে। ইয়াৰ ফলত তেল প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ ওপৰত দাম বৃদ্ধিৰ চাপ বাঢ়িছে।