உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Cancer : এই সামান্য লক্ষণবোৰেই পিছত কেঞ্চাৰৰ ৰূপ ল’ব পাৰে! এতিয়াই জানি লৈ সাৱধান হওক

    Cancer : এই সামান্য লক্ষণবোৰেই পিছত কেঞ্চাৰৰ ৰূপ ল’ব পাৰে! এতিয়াই জানি লৈ সাৱধান হওক

    Cancer : কেঞ্চাৰ যিমানেই সোনকালে ধৰা পৰে সিমানেই সোনকালে চিকিৎসা কৰি মুক্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। কেঞ্চাৰৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত কেতবোৰ লক্ষণ দেখিলেও অনুমান কৰিব পাৰি।