உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »বাজেটত বৃহত্‍ ঘোষণা- হ্ৰাস পাব আমদানি শুল্ক, হোৰা হোৰে কমিব সোণৰ দাম

    বাজেটত বৃহত্‍ ঘোষণা- হ্ৰাস পাব আমদানি শুল্ক, হোৰা হোৰে কমিব সোণৰ দাম

    দেশৰ স্বৰ্ণ ব্যৱসায়ীৰ কথা ৰাখিলে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমনে। বাজেট ঘোষণাৰ সময়ত জনাই দিলে যে, সোণ আৰু ৰূপৰ আমদানিৰ শুল্ক পৰ্যালোচনা কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে।